In 2014 deed professional organizer Gerda van Loo van Van Loo organizing, mee met de landelijke aanbesteding van gemeentes voor het leveren van ZIN:  Zorg in Natura. Bij Zorg in Natura contracteert de gemeente of het zorgkantoor de zorgaanbieders en ondersteuning wanneer er een indicatie is voor zorg. Gemeenten moeten namelijk faciliteren dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Gerda: “Al in 2013 volgde ik dit onderwerp, omdat ik wilde weten wat er zou gebeuren met het PGB. Zo hoorde ik dat er aanbestedingen op gang kwamen op het zogenaamde digitale CTM-platform.” Inmiddels levert ze professional organizing aan zes gemeentes in haar omgeving.

“Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan,” zegt Gerda. “Gemeenten waren in 2014 nog heel erg bezig waren het wiel uit te vinden. Elke gemeente pakte het op zijn eigen manier aan. Ik kon dus niet uitgaan van één uniforme aanpak maar moest de discussies in de verschillende gemeenten volgen, meepraten en opletten wat er werd besloten en welke actie ik daarop moest plegen.”

Nu het eenmaal geregeld is, komt de samenwerking met de Sociale Wijkteams goed op gang. Een eenmanszaak met een duidelijke profilering zoals die van Gerda biedt meerwaarde, merkte ze. “Mede door mijn Post-HBO opleiding bij de School voor Organizing ben ik een gelijkwaardige gesprekspartner. Sterker nog: door onze gesprekken hebben er al een paar SWT-leden meegedaan met themamodules van de SvO zoals over extreme verzameldwang.”

Logo Zorg in NaturaVoor collega-organizers die ook Zorg in Natura willen leveren heeft Gerda een paar tips. “De gemeenten waarmee ik contracten heb, willen rust in de tent. Dit betekent dat er alleen nieuwe contracten worden afgesloten met organisaties die een nieuw “product” aanbieden. Daar kun je in je aanbod op aansluiten.”

Verder is het van belang om je te realiseren dat er een grotere administratieve regeldruk op je afkomt. Je stuurt niet meer gewoon een factuur maar moet eerst:

  • Een AGB-code aanvragen
  • Zorgen dat je toegang hebt tot het knooppunt Vecozo – voor het Wmo-berichtenverkeer
  • Dat je de VNG berichtenapp hebt geïnstalleerd
  • Dat je een CAK toegang heb om 4-wekelijks je data in te voeren
  • Dat je maandelijks een dagdeel blokt voor je WMO 303 berichten – Dat zijn de berichten uit de iWmo-standaard die worden gebruikt om producten binnen de Wmo declareren.

Gerda’s investeringen hebben vrucht afgeworpen, voor zowel haarzelf als haar klanten. “Zorg in Natura leveren is dankbaar werk. Juist deze zorgafnemers hebben veel baat bij orde en structuur in hun leven. Ik hoop dan ook dat meer organizers contracten kunnen afsluiten met gemeentes. Loop je in dit proces ergens tegenaan waar ik je misschien over kan adviseren, mail mij dan gerust.”