Stress in het onderwijsEén op de vijf onderwijsprofessionals heeft burn-outverschijnselen. De behoefte aan ondersteuning door onder meer professional organizers is groot, merkten Karen Visser van New Broom en Marleen Holtkamp van Montas Onderwijs dan ook. Zij verzorgen regelmatig workshops en individuele trainingen voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Recent besloot de overheid om bij de invoering van de nieuwe cao voor het primair onderwijs een speerpunt te maken van het verminderen van werkdruk. Karen en Marleen merkten dat dit erg leefde onder leerkrachten. “Tijdens onze trainingen spraken we met de deelnemers over hun verwachting van de aangepaste CAO,” vertelt Karen Visser. “We waren benieuwd naar het effect van de maatregel. In een online survey hebben we kort na de invoering gevraagd naar de gevolgen voor hun werkdruk.”

Loesje efficiencyDe onderzoekers maakten twee lijstjes met stellingen over de nieuwe CAO, eentje voor directeuren en eentje voor leerkrachten, en verspreiden deze via social media. Zo konden deelnemers op een vijfpuntsschaal aangeven of ze het meer of minder eens waren met stellingen als ‘Ik ervaar de extra leerlingvrije dagen die er zijn gekomen als prettig.’ en ‘Met de nieuwe CAO ben ik er op achteruitgegaan qua vrijheid van handelen en regelmogelijkheden voor het inplannen van mijn taken.’.

Ruim tachtig docenten en directieleden vulden de enquête in. Een voorzichtige eerste conclusie: de nieuwe cao heeft tot nu toe niet bijgedragen aan een afname van de werkdruk. De behoefte aan ondersteuning blijft dan ook groot, volgens de onderzoekers. Marleen Holtkamp: “Het probleem is dat de week te vol is met lesgeven en niet lesgevende taken, waardoor er onvoldoende regelruimte is en de 40-urige werkweek niet haalbaar. De taken die verschoven kunnen worden naar de leerlingvrije dagen, bieden te weinig soelaas. Ook de administratieve regeldruk is door de nieuwe cao niet weggenomen.”

Karen en MarleenBeide organizers hebben de ervaring dat het wel mogelijk is om meer lucht in de werkdag te creëren. “De leerkrachten leggen de lat ook zelf hoog,” denkt Karen. “Ze mogen wat steviger keuzes maken, uit zelfbehoud, maar ook om een signaal af te geven.”

Lees hier het volledige persbericht. Marleen Holtkamp publiceerde eerder Timemanagement voor leerkrachten – over werkdruk tackelen en muggen meppen (Bazalt, 2014).