De School voor Organizing brengt meer lijn in het aanbod van themamodules gericht op complexe problematiek. Van complexe problemen is sprake wanneer de ‘gewone’ begeleiding onvoldoende effect sorteert, er sprake is van een beperking of wanneer er ziekte, verlies of stress speelt. Soms is er een indicatie en zijn er meer partijen betrokken bij de begeleiding.

Nog te vaak worden organizers in dergelijke trajecten niet als deskundige gezien, hoewel ze waardevolle ondersteuning leveren. De Leergang Complexe Casuïstiek biedt je de bagage om adequaat het gesprek aan te gaan met onder meer gemeente en indicatiestellers. Naast achtergrondinformatie bespreken we welke interventies passend zijn en stimuleren we deelnemers om eigen specialisaties uit te diepen en het geleerde te toetsen in de praktijk.

Voordelen van de Leergang Complexe Casuïstiek voor Organizers

  • Programma samen te stellen op basis van eigen leerbehoefte, keuze uit meerdere modules
  • Maatwerktrainingen voor organizers, waar nuttig of nodig inzet van experts
  • Toegang tot uitstekende teleclasses van het Institute for Challenging Organization (ICD) zonder dat lidmaatschap is vereist
  • Individuele begeleiding, 1-op-1 voortgangsgesprekken
  • Actieve verwerking van het geleerde dankzij opdrachten gericht op reflectie en toepassing, doorlopende leerlijn gewaarborgd door groei- en ontwikkelplan
  • Leerproces gebaseerd op beproefde en door een externe instantie getoetste methodiek
  • Afsluiting door middel van een afstudeeropdracht, erkenning door middel van een diploma
  • Kosten gespreid over 18 maanden dmv automatische incasso

Nieuwsgierig naar inhoud en prijsstelling? Download de bijlage. Natuurlijk kun je de teleclasses en de themamodules ook los aanschaffen.