Marjolijn Ankum

Binnen de PO-beroepsgroep zijn er grofweg twee soorten professional organizers. De mensen die prima kunnen structureren en met deze vaardigheid anderen begeleiden. En de organizers die hebben ervaren dat het lastig kan zijn, dat opruimen of goed plannen en organiseren. Ervaringsdeskundige, noemen zij zichzelf.

Door: Marjolijn Ankum

 Wel of niet ervaringsdeskundig?

De officiële definitie van ervaringsdeskundigheid is het gebruik maken van ervaringskennis door mensen met psychische problemen. Zelf vind ik dat iedereen gebruik kan maken van zijn ervaringskennis. En daarmee is in mijn ogen iedereen ervaringsdeskundig, mits je kunt afstemmen op die kennis.

De meerwaarde van eigen ervaringen

Dat een hulpverlener open is over een eigen probleem zien we de laatste jaren vaker. In het artikel ‘Psychologen uit de kast’1 wordt beschreven dat het inzetten van de eigen ervaringen een therapeutische meerwaarde kan bieden. Psychiater Menno Oosterhoff vertelde in 2014 in het Medisch Contact2  voor het eerst openlijk over zijn eigen dwangstoornis. Hij deed dit mede om het taboe op dwangstoornissen te doorbreken.

Functioneel delen

ervaringsleren

Die meerwaarde zie ik ook in ons vak. Op mijn website beschrijf ik mezelf als een ‘zelf-niet’. Een ‘zelf-niet’ is bijvoorbeeld de schilder die zijn huis niet altijd op tijd schildert of de professional organizer die zelf geen strak georganiseerd huishouden heeft. Wanneer ik mijn ervaringen functioneel deel, kan de klant er steun aan ondervinden.

Zelfde probleem, andere oorzaak

Maar zit er ook een risico aan het inzetten van de eigen ervaringen. Jezelf als referentiekader nemen kan leiden tot ineffectieve begeleiding. Want ook al zijn de problemen vergelijkbaar, de oorzaak is dat niet. Daarbij spelen aanleg, eventuele beperkingen, overtuigingen, wensen en drijfveren immers een grote rol.

Gesteund door andermans verhalen

Herkenning en erkenning is echter essentieel. In mijn onlinetraining ‘Begin met Opruimen en Ontspullen’ durven mensen voor het eerst foto’s te delen van overvolle aanrechten of kamers. Zij voelen zich gesteund door de ervaringen en verhalen van anderen. Het effect dat dit heeft op hun zelfvertrouwen, motivatie en opruimsucces is enorm.

De klant: ook ervaringsdeskundig!

En juist ook de klant is ervaringsdeskundig bij uitstek! Met goede vragen brengt de organizer deze ervaringsdeskundigheid aan het licht. Wat heeft tot nu toe geholpen en wat bleek juist te belemmeren? Welke gedachten speelden daarbij een rol? De antwoorden op deze vragen geven in ieder geval aan welke wegen niet nogmaals ingeslagen moet worden en welke juist wel bewandeld kunnen worden.

deelnemers School voor OrganizingProfessionele kundigheid

Daarmee krijgt de klant uitzicht op en inzicht in de oplossing. En dan, dan komt de deskundigheid en ervaring van de organizer als professional om de hoek kijken. Want zij heeft kennis van strategieën en oplossingen die de klant vaak nog niet kent. Door die aan de klant over te dragen, kan hij leren en vertrouwen krijgen. De klant komt in beweging.

Ervaringsdeskundigheid is het gebruik maken van ervaringskennis. De combinatie van een kundige professional organizer met de ervaringen en kennis van de klant = de grootste kans op succes!

Bronnen

1 ‘Psychologen uit de kast’. De psycholoog, januari 2015, Aliëtte Jonkers

2 ‘Volgens mij heeft die man het zelf ook –een selfie-’ Medisch Contact, 23 september 2014, Menno Oosterhoff