Docent professional organizing in het MBO Wendy ZwartCollega Wendy Zwart – de Peuter zet zich al jaren in voor de introductie van professional organizing in het MBO. Zo bracht zij voor deze doelgroep samen met Linda Groen en Wijnand Prins dit boek uit: Professional organizing, je leven op orde. Een boek gericht op studenten in het mbo die de competentie professional organizing gaan volgen. Dat is voor juridische-administratieve beroepen sinds kort namelijk een verplicht vak.

‘Tot nu toe werd het goed organiseren van eigen leven en werk als individuele verantwoordelijkheid van studenten gezien,’ zegt Wendy. Maar na succesvol lobbywerk door vertegenwoordigers van de NBPO (de beroepsvereniging van professional organizers) is de competentie ‘professional organizing’ in 2015 opgenomen in het Kwalificatiedossier MBO Juridisch-administratieve beroepen. Dit betekent dat deze MBO-opleidingen het vak organizing in hun curriculum moeten opnemen.

Het ligt voor de hand dat professionele beoefenaars het vak gaan geven. Daarom geeft Wendy in september twee keer een workshop voor collega’s die zich in hun dienstverlening op het MBO willen richten en die willen weten: hoe dan. De eerste workshop op 11 september is al vol, bij de tweede in Amersfoort is nog plaats. Meer informatie: Professional organizing in het MBO.