#_CATEGORYNAME
 • De organizer als vertrouwenspersoon

  De organizer als vertrouwenspersoon
  Contact maken en het vertrouwen winnen zijn voorwaarden voor een geslaagde samenwerking. In dit blok wordt verder veel aandacht besteed aan het communiceren en het analyseren van de problematiek. De relatie met de klant is gelijkwaardig: daarom is het belangrijk dat de klant verantwoordelijkheid neemt voor de gewenste situatie. We beschouwen dit blok als het fundament van de opleiding.

 • De organizer als veranderkundige

  Ordenen, opruimen, plannen, structureren: het leidt alleen tot duurzame effecten als de organizer in staat is om kennis over te dragen, aan te sluiten bij de leerstijl en de gewoontes van de klant en regie durft te nemen. In dit blok is daarnaast aandacht voor oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering. In dit blok werken we aan het meesterschap, want de vaardigheden uit blok 1 worden veelvuldig ingezet. In het voortgangspracticum laat je zien wat je al in huis hebt.

 • De organizer als coach

  Gedrag is nooit alleen maar gedrag. Vaak liggen er overtuigingen, opvattingen en normen aan ten grondslag, en in organizing trajecten vormen die dikwijls een belemmering voor het welslagen van het traject. In dit blok leren de deelnemers de overtuigingen uitdagen zodat er een aanzet gemaakt kan worden bij het doorbreken van inefficiënte patronen. Een goede organizer bewaakt de balans tussen praten en doen en schiet niet door in het coachen, maar kan wel enkele coachingstechnieken benutten. Ook met weerstand of overdracht weet een organizer om te gaan.

 • De organizer als hulpverlener

  Veel organizers komen gewild of ongewild in contact met mensen in psychische problemen, met leer- of aandachtsstoornissen of ernstige stress. Het is dan nuttig om de eigen grenzen te kennen, in beeld te krijgen wat er buiten de ongeorganiseerdheid nog meer kan spelen, te kunnen verwijzen en/of de aanpak hierop aan te passen. We sluiten dit blok af met een examen, hierop kun je alleen intekenen als je de hele Leergang Senior Professional Organizer volgt.

 • Themadagen
 • Ondernemersactiviteit
 • Intern organizen
 • Keuzeblok
 • Expertsessie
 • Online
1 2