Martine-rondTrainer: Martine Vecht

Op deze dag is de kick-off van de opleiding ‘Aan de slag met je klant‘. Tijdens deze eerste dag besteden we aandacht aan professionele gespreksvoering. Vertrouwen is de basis voor een succesvolle begeleiding, en dit bereik je met goede gesprekstechnieken. Maar goede gesprekken voeren is nog een hele kunst. Het vergt veel concentratie, aandacht voor de interactie tussen jou en de ander, het vermogen je eigen gedachten te parkeren en een goede beheersing van selectieve luistervaardigheden.

Dat deze vaardigheid te ontwikkelen is, blijkt uit onderzoek van Prof. dr. H. van der Molen, een van de auteurs van het boek dat we gebruiken bij deze training. 84% van de hulpverleners die in een gecontroleerde situatie geoefend heeft met selectief luisteren en regulerende vaardigheden, wordt door toeschouwers als vaardiger beoordeeld dan ongeoefende beroepsbeoefenaars.

Tijdens deze dag trainen we deze ‘psychologische’ gesprekstechnieken waardoor je als professional deskundiger over komt. Je kunt beter contact maken, bent minder bezig met jezelf en maakt daardoor een veel betere eerste indruk. Daarnaast staan we stil bij een van de basisvoorwaarden voor werkend leren: het gestructureerd kunnen reflecteren op je handelen teneinde hier lering uit te trekken. Na afloop van deze dag maak je een reflectieverslag.

Opleidingsdoelen

  • Kan omschrijven wat de cliëntgerichte benadering inhoudt en dit toetsen aan het eigen gedrag
  • Is tijdens het contact alert op lichaamstaal en non-verbale communicatie en kan hierop anticiperen
  • Past de technieken van aandachtgevend gedrag en selectief luisteren in gesprekken toe
  • Kent de regulerende vaardigheden en kan er enkele inzetten om het gesprek te structureren
  • Reflecteert op het eigen handelen volgens het model van Korthagen

Wat deelnemers zeggen

  • ‘Prettige groep, goede sfeer en vooral een erg bekwame docent.’
  • ‘De hoeveelheid leerstof was pittig, maar deze training overtrof mijn verwachtingen.’
  • ‘Ik ben blij dat ik de cursus ben gaan volgen, want ik kan er zeer veel van gebruiken.’
  • ‘Goede en veilige sfeer, prettige deelnemers en Martine leidt de sessie zeer prettig.’

Literatuuropgave

Psychologische gespreksvoering – Lang, G., Van der Molen, H. Uitgeverij Boom/Nelissen, 2012 (18e druk). Prijs € 48,50.

Geïnteresseerd geraakt?

Dit is dag 1 uit een reeks van vijf dagen. Heb je interesse in deze opleiding, bekijk dan deze pagina voor meer informatie.

Datum en tijd:
08/01/2025: 09:30 - 17:00

Locatie:
Aristozalen
Brennerbaan 150
Utrecht


Kosten:
€ 1495,- vrijgesteld van btw. Vijfdaagse opleiding.


Literatuur:
Zie opleidingspagina