Trainer: Martine Vecht

In onze cultuur staat hard werken hoog in aanzien. We leven in een welvaartsstaat, een 24-uurs maatschappij. Door de moderne technologie zijn we altijd en overal bereikbaar. De relatie tussen werk en privé is hierdoor voorgoed veranderd. We kennen het allemaal en kunnen ons daarom goed inleven in de uitdagingen waar onze klanten voor staan.

Dankzij een uitgekiend stress – systeem kunnen we bergen werk verzetten. Dat functioneert optimaal bij een goede balans tussen inspanning en ontspanning. Klanten van organizers zijn die balans dikwijls kwijt : soms zonder dat ze het zelf weten. Als organizer heb je dan een signalerende functie.

Tijdens deze trainingsdag leer je herkennen wanneer er sprake is van normale en wanneer van ontwrichtende
stress. Hoe kaart je dat aan en wat kun je bijdragen aan preventie? Je kunt uitleggen waarom je je zorgen maakt en leert verschillende werkvormen om je klant te helpen zijn energie te managen, hulpbronnen te activeren en zo meer. Zo ondersteun je hem in het ontwikkelen van een actieve copingstijl.

Opleidingsdoelen

  • kent de fysiologische en psychologische achtergrond van overspanning of burn-out
  • kan de verschillende copingstrategieën herkennen
  • kan taakeisen, hulpbronnen en herstelmogelijkheden met zijn of haar klant in kaart brengen
  • is in staat om een eenvoudig plan van aanpak op te stellen ter preventie van overspannenheid of burn-out, gebaseerd op het ACCESS-protocol
  • kan adviezen geven aan individuen en organisaties om burn-out te voorkomen

Kosten
De kosten voor deze module zijn € 395,- (vrijgesteld van btw), inclusief online leeromgeving. De Nederlandse Beroepsvereniging voor Professional Organizers (NBPO) heeft deze trainingsdag gewaardeerd op 4 PE-punten.

Datum en tijd:
14/06/2023: 09:30 - 17:00

Locatie:
Aristozalen
Brennerbaan 150
Utrecht


Kosten:
€ 395,- (vrijgesteld van btw)


Literatuur:
geen