Hilde Verdijk - trainer praktische begeleiding bij Hoarding problematiekTrainer: Hilde Verdijk i.s.m. Jopke Kruyt

Wanneer je ouderen tot je doelgroep rekent, zul je waarschijnlijk proefondervindelijk al hebben ontdekt dat organiseren met klanten op leeftijd een heel andere aanpak vergt dan organiseren met jongere mensen. De impact van ouder worden is groot: fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel.

Over slechts enkele decennia maken ouderen een kwart van onze populatie uit, en steeds meer mensen zullen dus hulp nodig hebben, bijvoorbeeld om zelfstandig te blijven wonen. Dit vergt echter veel inzicht, geduld en een aangepast begeleidingsplan.

Wanneer je met 65+’ers werkt, komen er vitale, maar ook kwetsbare ouderen op je pad. Je krijgt te maken met ouderen die medicijnen gebruiken en met mensen die geconfronteerd worden met het verlies van allerlei verworvenheden en rollen in het leven. Over deze laatste groep gaat deze training. We staan stil bij de lichamelijke en cognitieve beperkingen waarmee mensen op leeftijd dikwijls te maken krijgen (denk aan fysieke achteruitgang, afnemend gehoor en zicht, beginnende verwardheid) en de invloed  die dit heeft op de begeleiding en de resultaatafspraken.

Wat doen we tijdens de training? We bespreken de rol die je hebt als begeleider, veelvoorkomende hulpvragen en de aanpak, instrumenten en technieken die passen bij deze doelgroep. Verder geven we je achtergrondinformatie bij veelvoorkomende medische aandoeningen zodat je adequaat kunt optreden als je vermoedt dat er meer aan de hand is. Tot slot staan we stil bij het werven in deze doelgroep en de ethische dilemma’s waarvoor je soms komt te staan.

Opleidingsdoelen ‘Anders georganiseerd met kwetsbare ouderen’

  • Heb je een goed beeld van de (hulp)vragen die deze doelgroep heeft en de mogelijkheden voor praktische begeleiding
  • Ken je de uitdagingen waarvoor oudere cliënten zich gesteld zien en die het organizing proces bemoeilijken, alsmede de manier waarop jij daar rekening mee kunt houden
  • Ken je een reeks instrumenten en technieken die je in kunt zetten bij de begeleiding van kwetsbare ouderen
  • Ben je bekend met de kenmerken van onder meer geheugenproblemen, depressie en CVA en weet je hoe en bij wie je moet signaleren als je je zorgen maakt

Kosten
Deze training is spiksplinternieuw en daarom geldt een pilottarief van € 250,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch en de digitale syllabus met voorbereidingsopdrachten.  De Nederlandse Beroepsverenging voor Professional Organizers (NBPO) waardeert trainingsdagen van de School voor Organizing op 4 PE-punten. De training gaat door vanaf acht deelnemers.

Deze dag laat zich goed combineren met de module Verlieskunde – emotioneel orde op zaken stellen op 5 juni. Schrijf je je hiervoor ook in, dan ontvang je 10% korting op het totaalbedrag.

Direct aanmelden

Datum en tijd:
13/04/2018: 09:30 - 17:00

Locatie:
Restaurant Se7en

Kaart wordt geladen...


Kosten:
€ 250,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch en overige materialen


Literatuur:
geen