Hilde Verdijk - trainer praktische begeleiding bij Hoarding problematiekTrainers: Hilde Verdijk en Jopke Kruyt

Wanneer je ouderen tot je doelgroep rekent, zul je waarschijnlijk proefondervindelijk al hebben ontdekt dat organiseren met klanten op leeftijd een heel andere aanpak vergt dan organiseren met jongere mensen. De impact van ouder worden is groot: fysiek, mentaal, sociaal en emotioneel. Dat merk je waarschijnlijk ook in je eigen omgeving.

Over slechts enkele decennia maken ouderen een kwart van onze populatie uit, en steeds meer mensen zullen dus hulp nodig hebben, bijvoorbeeld om zelfstandig te blijven wonen. Dit vergt echter veel inzicht, geduld en een aangepast begeleidingsplan.

Wanneer je met 65+’ers werkt, komen er vitale, maar ook kwetsbare ouderen op je pad. Je krijgt te maken met ouderen die medicijnen gebruiken en met mensen die geconfronteerd worden met het verlies van allerlei verworvenheden en rollen in het leven. Over deze laatste groep gaat deze training. We staan stil bij de lichamelijke en cognitieve beperkingen waarmee mensen op leeftijd dikwijls te maken krijgen (denk aan fysieke achteruitgang, afnemend gehoor en zicht, beginnende verwardheid) en de invloed  die dit heeft op de begeleiding en de resultaatafspraken.

Wat doen we tijdens de training? We bespreken waarop je moet letten tijdens het intakegesprek, de aanpak, instrumenten en technieken die passen bij deze doelgroep en het belangrijke onderwerp veiligheid. Verder geven we je achtergrondinformatie bij veelvoorkomende medische aandoeningen zodat je adequaat kunt optreden als je vermoedt dat er meer aan de hand is. Tot slot staan we stil bij het werven in deze doelgroep en het samenwerken met andere professionals.

Opleidingsdoelen ‘Anders georganiseerd met kwetsbare ouderen’

  • Heb je een goed beeld van de (hulp)vragen die deze doelgroep heeft en de mogelijkheden voor praktische begeleiding
  • Ken je de uitdagingen waarvoor oudere cliënten zich gesteld zien en die het organizing proces bemoeilijken, alsmede de manier waarop jij daar rekening mee kunt houden
  • Ken je een reeks instrumenten en technieken die je in kunt zetten bij de begeleiding van kwetsbare ouderen
  • Kun je inschatten hoe veilig de woning (nog) is en daarover (globaal) adviseren
  • Ben je bekend met de kenmerken van onder meer geheugenproblemen, depressie en CVA en weet je hoe en bij wie je moet signaleren als je je zorgen maakt

Kosten
De kosten voor deze training zijn € 350,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch en de digitale reader.  De Nederlandse Beroepsverenging voor Professional Organizers (NBPO) waardeert trainingsdagen van de School voor Organizing op 4 PE-punten. De training gaat door vanaf acht deelnemers.

Direct aanmelden

Speciaal aanbod
Deze training maakt deel uit van het Keuzeblok Speciale Doelgroepen. Dit blok bestaat uit drie trainingsdagen naar keuze uit ons aanbod van trainingen over een speciale niche of techniek. Profiteer van extra begeleiding en een korting tot wel 15% per trainingsdag. Meer informatie: Keuzeblok Speciale Doelgroepen.

Datum en tijd:
08/06/2020: 09:30 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht


Kosten:
€ 350,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch, reader en hand-outs


Literatuur:
geen