De organizer als coach


Gedrag is nooit alleen maar gedrag. Vaak liggen er overtuigingen, opvattingen en normen aan ten grondslag, en in organizing trajecten vormen die dikwijls een belemmering voor het welslagen van het traject. In dit blok leren de deelnemers de overtuigingen uitdagen zodat er een aanzet gemaakt kan worden bij het doorbreken van inefficiënte patronen. Een goede organizer bewaakt de balans tussen praten en doen en schiet niet door in het coachen, maar kan wel enkele coachingstechnieken benutten. Ook met weerstand of overdracht weet een organizer om te gaan.

Agenda

  • Geen evenementen in deze categorie