DISC

Sommige organisaties maken gebruik van DISC-profielen. Met kleurencodes en kreten zijn de gedrags- en communicatiestijl van afzonderlijke werknemers in kaart gebracht. Wellicht ben je ze al eens tegengekomen in de begeleiding van je klant, maar wat kun je er mee als externe coach?  Wat betekenen die kleuren en temperamenten, en waarom is het nuttig om inzicht te hebben in het DISC profiel van je klant? Daar gaat deze expertsessie over.

Hoe komt het dat de samenwerking met de ene persoon soepeler verloopt dan met de andere? Kun je daar invloed op uitoefenen? ‘Jazeker,’ vond psycholoog William Moulton Marston, ‘gebruik het DISC-model en je begrijpt veel beter waarom iemand een bepaalde gedragsvoorkeur aan de dag legt.’

Marston onderscheidde – in navolging van de grondlegger van de psychoanalyse Jung-  vier fundamentele temperamenten in gedrag – Introvert of extravert, taakgericht of mensgericht- en koppelde deze aan de vier gedragsstijlen van DISC. Deze letters staan voor Dominantie, Interactiviteit, Stabiliteit en Consciëntieusheid.

DISC als model van gedragskenmerken

Menselijk gedrag omvat alle gedragsstijlen. De mate waarin je hoofdtemperament en de steunstijlen zich tot elkaar verhouden bepaalt voor een groot deel jouw natuurlijke reactie op je omgeving. De meetbare combinatie van temperamenten en stijlen bepaalt je zichtbare gedrag en je voorkeursgedrag bij uitdagingen, stelde Marston al in 1928.

Marstons ideeën sloegen aan, vooral in het bedrijfsleven. DISC-tests leveren een individuele herkenbare gedragsstijl op en bepalen in hoge mate iemands reacties in stressvolle situaties. Met de uitkomsten van de DISC analyse wordt het begrip voor verschillen tussen personen verbeterd. Slim gebruik van ieders gedragsprofiel in een team verbetert de samenwerking. Als externe coach aansluiten bij behoeften in gedrag- en communicatiestijl van je klant? Dat scheelt tijd en energie. En voorkomt een hoop onbegrip!

Tijdens deze expertsessie maak je kennis met de DISC-theorie die Marston ontwikkelde. Bij deze expertsessie is een verkorte DISC analyse inbegrepen, die je van tevoren online maakt. Deze profilering, die jouw stijl van communiceren en gedrag inzichtelijk maakt, blijkt een krachtig middel om aan te sluiten bij de behoeften en de communicatiestijl van je klant. DISC-consultant en business organizer Astrid Haveman legt je precies uit hoe je deze DISC kennis vervolgens effectief kunt inzetten in jouw praktijk.

Meedoen met deze expertsessie over DISC?

Deze expertsessie vindt online plaats via Zoom op maandagavond 25 januari 2021 van 19:30 tot circa 21:00 uur. De kosten: € 47,00 (vrijgesteld van btw). Je betaalt van tevoren per IDEAL en kunt direct je btw-factuur downloaden. Ruim van tevoren ontvang je een uitnodiging om zelf ook een gedragsanalyse test in te vullen en verdere informatie. Verhinderd? Schrijf je dan toch in en ontvang de opname en de hand-out achteraf.

Datum en tijd:
25/01/2021: 19:30 - 21:00


Kosten:
47,- (vrijgesteld van btw)


Literatuur:
geen