klanten met weerstandVan sommige klanten krijg je buikpijn. De communicatie verloopt moeizaam, afspraken lopen spaak of je krijgt ze niet in beweging. Het wordt helemaal vervelend als klanten kritiek uiten op je doen en laten, of ontevreden zijn met de begeleiding. Je wilt professioneel blijven handelen, maar soms lukt dat gewoon niet meer.

Over klagende klanten praten we liever niet. Toch maakt bijna elke organizer wel eens een vervelende situatie mee, blijkt uit onze enquête onder de beroepsgroep. En die ervaringen zijn behoorlijk vergelijkbaar. Wat kunnen we van elkaar, van weerstand en van lastige situaties leren? Dat bespreken we in deze expertsessie.

Inhoud van de avond
Om te beginnen delen we de resultaten van de enquête die we in januari 2021 hebben gehouden. Met welke type problemen krijgen organizers vaak te maken? Denk aan onduidelijke verwachtingen, moeizame communicatie, verschuivende professionele grenzen en weerstand. Vervolgens behandelen we achtereenvolgens:

  1. Hoe je problemen kunt voorkomen, en op welke veel voorkomende hobbels in het traject je jezelf alvast kunt voorbereiden.
  2. Wat je kunt doen als er toch problemen ontstaan. Waar merk je dat aan, wat vertelt de weerstand jou en hoe kun je hier het beste op reageren?
  3. Tot slot bespreken we je beroepshouding als het echt tot een klacht komt. Hoe behartig je zowel jouw eigen belangen als die van je klant? En: hoe maak je van een klagende klant een ambassadeur?

Goed om te weten
In elke dienstverlener-klantrelatie kan onvrede ontstaan. Daarom is deze expertsessie voor organizers in alle niches geschikt. Onze voorbeelden spitsen zich echter wat meer toe op voorbeelden uit de zorg en de particuliere markt.

Deze expertsessie wordt verzorgd door Martine Vecht en Ingrid Strooij. Ingrid heeft vijf jaar ervaring op de particuliere en de WMO-markt en zij ontdekte dat het intakegesprek een allesbepalend moment is om problemen op later moment te voorkomen. Martine heeft zowel eigen weerstand als het stribbelen van de ander op waarde leren schatten en is niet bang meer voor kritiek.

Meedoen met deze expertsessie?
Deze expertsessie vindt online plaats via Zoom op maandagavond 22 maart 2021 van 19:30 tot uiterlijk 21:30 uur. De kosten: € 47,00 (vrijgesteld van btw). Je betaalt van tevoren per IDEAL en kunt direct je factuur downloaden. Verhinderd? Schrijf je dan toch in en ontvang de opname en de hand-out achteraf.

Werk je met cliënten in de ggz, dan krijg je soms buitengewoon complexe casuïstiek voor je kiezen. Hoe je omgaat met multiproblematiek, komt aan de orde in deze expertsessie op 13 april.

Datum en tijd:
22/03/2021: 19:30 - 21:00


Kosten:
47,- (vrijgesteld van btw)


Literatuur:
geen