multiproblematiek

Wanneer je in de zorgmarkt werkt, krijg je soms buitengewoon complexe casuïstiek voor je kiezen. Zeker wanneer cliënten een psychiatrische stoornis hebben of hun eigen situatie niet goed overzien, vraagt de begeleiding veel van jou. Bovendien zijn er vaak meerdere instanties betrokken.

Welke psychosociale factoren kunnen er spelen en welke positie heeft een organizer in een multi-disciplinair team? Volg deze expertsessie om ervaringen te horen, ideeën op te doen en nuttige instrumenten te leren kennen.

Tijdens jouw opleiding tot organizer leer je hoe je ‘gewone’ trajecten in goede banen leidt. Met cliënten die gemotiveerd zijn, eigenaarschap nemen en die in staat zijn veranderingen door te voeren. Een groeiende groep organizers werkt echter in het kader van de WMO en komt in aanraking met mensen in de ggz: cliënten die niet op de ‘gewone’ manier reageren, waar instanties bij betrokken zijn en die door vervelende ervaringen soms heel wantrouwend staan tegenover hulpverleners. Ook al richt jij je op de praktische aspecten: zonder kennis van de ggz en de zorg is het werk echt uitdagend.

Welke thema’s komen aan de orde?
In deze expertsessie zoomen we in op dergelijke kwetsbare cliënten met complexe problemen. Dit vraagt een scherp gevoel voor grenzen en niet-pluissituaties en het vermogen om samen te werken in een multidisciplinair team. We bespreken hoe je start met een psychiatrische cliënt en hoe je het netwerk van de cliënt en je eigen collegiale netwerk benut om jouw inzet te laten slagen. Welke partijen zijn er betrokken en welke zouden betrokken kunnen worden?

Geen enkele cliënt is hetzelfde en soms kom je voor onverwachte situaties te staan. Dit vraagt out-of-the-box-denken met beproefde methodieken en methodes, rekening houdend met psychosociale factoren en de mogelijkheden van je cliënt. Je krijgt tools en tips om de complexe casuïstiek in je werk beter aan te kunnen en zelf met plezier aan het werk te zijn ondanks de complexe problematiek van jouw caseload.

Wie geeft deze expertsessie?
Klazien Tempelaar is senior professional organizer, autismecoach en ambulant begeleider. Ze werkt al jaren in de zorg, met name bij cliënten met woningvervuiling, hoarding en dwang- en gedragsstoornissen. Ze is gastdocent bij de Rinogroep, waar cursussen voor ggz-instellingen worden verzorgd. In de expertsessie deelt Klazien aan de hand van casuïstiek uit haar eigen werkpraktijk, haar theoretische en praktische kennis.

Meedoen met deze expertsessie over multiproblematiek
Deze expertsessie vindt online plaats via Zoom op woensdagavond 19 januari 2021 van 19:30 tot 21:00 uur. De kosten: € 47,00 (vrijgesteld van btw). Je betaalt van tevoren per IDEAL en kunt direct je factuur downloaden. Verhinderd? We nemen de sessie op en sturen je de opname toe.

Datum en tijd:
19/01/2022: 19:30 - 21:00


Kosten:
47,- (vrijgesteld van btw)


Literatuur:
geen