WMO is meedoen

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Ook professional organizers kunnen soms passende hulp bieden. Maar daarvoor moeten ze wel een contract met de gemeente hebben. Hoe werkt dat?

Vandaag krijg je veel informatie over het verkrijgen van een contract voor het leveren van Zorg in Natura. Je hoort van een adviseur wat je moet doen en van een ervaren collega hoe het is om te werken als zorgaanbieder. Je gaat naar huis met antwoorden en handvatten om jouw aanvraag in te dienen.

Tot 2015 werden organizers vooral betaald uit PGB’s. Bij de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning veranderde dat. Veel organizers zagen in eerste instantie af van de rompslomp om een contract voor Zorg in Natura af te sluiten. Anderen verdiepten zich erin en mochten specialistische begeleiding gaan bieden. Van lieverlee volgden meer organizers.

Voor nieuwkomers is het woud aan regels echter nog steeds ingewikkeld. Bovendien verschilt de situatie van gemeente tot gemeente. Vandaar dat we deze bijeenkomst over de WMO organiseren.

Deze vragen gaan we beantwoorden:

  • Wat voor soort klanten hebben hulp nodig en aan wat voor soort trajecten moet je denken?
  • Waar staan al die begrippen voor: Sociaal Domein, AWBZ, Zorg in natura, PGB, AGB, CAK, langdurige zorg, keukentafelgesprek, indicatiestelling, etc?
  • Wat is het verschil tussen gewone en specialistische begeleiding?
  • Welke vergoedingen zijn gebruikelijk?
  • Welke regelingen relevant en aan welke eisen moet je voldoen?
  • Mag je als onderaannemer werken en hoe gaat dat dan?
  • Hoe laat je de gemeente weten waarmee je kunt helpen?
  • En vooral: hoe krijg je een contract bij de gemeente?

Natuurlijk zijn er nog veel meer vragen te bedenken! Heidi Verschoor organiseert deze bijeenkomst en verzamelt alle prangende kwesties. Stuur ze voor 15 november naar dit mailadres.

Wie verzorgen de bijeenkomst?

Aschwin Van den Eijnden, contractmanager WMO, werkt voor verschillende gemeenten en kan je alles over het inkopen van zorg vertellen. ‘Het is in elke gemeente anders georganiseerd,’ zegt hij, ‘maar er is heus uit te komen.’

Carina Bezemer heeft overeenkomsten met meerdere gemeentes in haar regio en levert Zorg in Natura. In andere gemeentes werkt ze via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij vertelt over haar ervaringen als zorgaanbieder en gaat in op de soorten hulpvragen die ze krijgt.

Vanwaar die Ondernemersactiviteiten voor Organizers?

Ondernemen vergt veel doorzettingsvermogen. Vandaar deze laagdrempelige, zeer betaalbare maandelijkse leer- en werkbijeenkomsten voor iedereen die bezig is zijn of haar bedrijf in (organizing)dienstverlening uit te bouwen. Je treft er gelijkgestemde vakgenoten, een plek om vragen te stellen, ervaringen te delen en inspiratie op te doen.

Organisatie en kosten

Helaas, je kunt niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst. Wel kunnen we je op een wachtlijst zetten voor het geval er afmeldingen zijn. Stuur ene berichtje naar info@schoolvoororganizing.nl.

 

Datum en tijd:
25/11/2019: 10:00 - 12:30

Locatie:
Natuurcentrum Gorinchem
Gijsbert van Andelpark 1
4204 HZ Gorinchem

Kaart niet beschikbaar


Kosten:
€ 29,95 incl. 21% btw


Literatuur:
geen