Hilde Verdijk - trainer praktische begeleiding bij Hoarding problematiekTrainer: Hilde Verdijk

Hoarding (zoals het in de Verenigde Staten genoemd wordt) is een complexe stoornis waarnaar volop onderzoek gedaan wordt. Maatschappelijk gezien komt er steeds meer aandacht voor het extreme verzamelgedrag en de impact die deze ziekte heeft op de betrokkene, huisgenoten, familie en verdere omgeving. Met een conservatief geschat percentage van 2-5% van de bevolking is de kans groot dat je er als professional of hulpverlener mee in aanraking komt: hetzij direct in samenwerking met een cliënt, hetzij via wanhopige familie of andere professionals:  jij zult er wel raad mee weten, denkt men!

Zo eenvoudig is het echter bepaald niet. Inzicht in de problematiek en kennis van praktische strategieën zijn onontbeerlijk voor een succesvolle begeleiding. In deze module behandelen we de verschillende aspecten van deze stoornis. Wanneer spreken we van hoarding? Wat betekent het voor het leven van de betrokkene en zijn familie? Wat zijn de mogelijkheden voor verandering en wie kunnen daar een rol in spelen? We bespreken hoe je de cliënt op respectvolle wijze kunt betrekken in het proces. Ook werken in teamverband komt aan bod, alsmede verwijzingsmogelijkheden, behandelaars en instanties.

Opleidingsdoelen

  • kent de belangrijkste kenmerken van hoarding en kan dit herkennen dit bij de klant
  • is op de hoogte van co-morbide stoornissen die vaak tegelijkertijd voorkomen met hoarding
  • kent de nieuwste inzichten rond behandeling en begeleiding van problematische verzamelaars
  • heeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn om als professional organizer of (maatschappelijk) hulpverlener mensen met deze problematiek te begeleiden in samenwerking met andere instanties en of familie
  • kent enkele technieken en strategieën om hoarders te begeleiden bij het ordenen, en weet hen te motiveren en te betrekken bij het proces

Doelgroep

De School voor Organizing richt zich op professionals die (in de eigen omgeving van de cliënt) ondersteuning bieden in leer- en verandertrajecten. De module Praktische begeleiding bij Hoardingproblematiek is ontwikkeld voor organizers, zorgprofessionals, hulpverleners en overige begeleiders die beroepsmatig met dwangmatige verzamelaars in aanraking komen, maar hiertoe niet specifiek zijn opgeleid.

Aanbevolen literatuur

Problematische verzamelaars – Van Beers, J., Hoogduin, K.
Uitgeverij Boom, 2012
Prijs € 24,95. Aantal pagina’s: 176. Geschatte studiebelasting: 12 uur.

Kosten
De kosten voor deze module zijn € 300,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch en digitaal trainingsmateriaal, maar exclusief het boek.

NB: de training is helaas vol. Op 31 oktober 2019 organiseren wij weer  een training over deze problematiek. Richt je voor incompany-aanvragen tot info@schoolvoororganizing.nl.

Direct aanmelden

Datum en tijd:
31/10/2018: 09:30 - 17:00

Locatie:
Restaurant Se7en

Kaart wordt geladen...


Kosten:
€ 300,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch en overige materialen


Literatuur:
Problematische verzamelaars – Van Beers, J., Hoogduin, K. Uitgeverij Boom, 2012