Martine-rondTrainer: Martine Vecht

Het is een cadeautje als er goed naar je geluisterd wordt. Je voelt je begrepen en dikwijls ontdek je ook iets over jezelf. Welke professional gunt dat zijn gesprekspartners niet? Maar goed luisteren is best lastig. Het vergt veel concentratie, aandacht voor de interactie tussen jou en de ander, het vermogen je eigen gedachten te parkeren en een goede beheersing van selectieve luistervaardigheden. Veel mensen richten zich bovendien bijna uitsluitend op de inhoud. Ze halen wel veel informatie op, maar missen de essentie.

Gecontroleerd oefenen

Vertrouwen is de basis voor een veranderproces, en dit bereik je met goede gesprekstechnieken. Dat dit te ontwikkelen is, blijkt uit onderzoek van Prof. dr. H. van der Molen, een van de auteurs van het boek dat we gebruiken bij deze training. 84% van de hulpverleners die in een gecontroleerde situatie geoefend heeft met selectief luisteren en regulerende vaardigheden, wordt door toeschouwers als vaardiger beoordeeld dan ongeoefende beroepsbeoefenaars.

Tijdens deze trainingsdag trainen we deze ‘psychologische’ gesprekstechnieken waardoor je als professional deskundiger over komt. Je kunt beter contact maken, bent minder bezig met jezelf en maakt daardoor een veel betere eerste indruk. Daarnaast staan we stil bij een van de basisvoorwaarden voor werkend leren: het gestructureerd kunnen reflecteren op je handelen teneinde hier lering uit te trekken. Na afloop van deze dag maak je een reflectieverslag.

Opleidingsdoelen training Professionele gespreksvoering

  • Kan omschrijven wat de cliëntgerichte benadering inhoudt en dit toetsen aan het eigen gedrag
  • Is tijdens het contact alert op lichaamstaal en non-verbale communicatie en kan hierop anticiperen
  • Past de technieken van aandachtgevend gedrag en selectief luisteren in gesprekken toe
  • Kent de regulerende vaardigheden en kan er enkele inzetten om het gesprek te structureren
  • Reflecteert op het eigen handelen volgens het model van Korthagen

Literatuuropgave

Psychologische gespreksvoering – Lang, G., Van der Molen, H. Uitgeverij Boom/Nelissen, 2012 (17e druk).
Prijs € 39,99. Aantal pagina’s: 237. Geschatte studiebelasting inclusief online oefeningen: 15 uur

Kosten

De kosten voor deze module bedragen € 350,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch- en locatiekosten, materialen en het gebruik van onze online leeromgeving, exclusief het boek. Deze dag maakt deel uit van Blok A, maar je kunt hem ook los volgen.

Datum en tijd:
09/01/2020: 09:30 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht


Kosten:
€ 350,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch, reader en online leeromgeving


Literatuur:
Psychologische gespreksvoering – Lang, G., Van der Molen, H. Uitgeverij Boom/Nelissen, 2012.