Professionele gespreksvoering volgens de cliëntgerichte benadering

Martine-rondTrainer: Martine Vecht

Het is een cadeautje als er goed naar je geluisterd wordt. Je voelt je begrepen en dikwijls ontdek je ook iets over jezelf. Welke professional gunt dat zijn gesprekspartners niet? Maar goed luisteren is best lastig. Het vergt veel concentratie, aandacht voor de interactie tussen jou en de ander, het
vermogen je eigen gedachten te parkeren en een goede beheersing van selectieve luistervaardigheden. Veel mensen richten zich bovendien op de inhoud en niet zozeer op het gevoel. Ze halen dan wel veel informatie op, maar er blijft een zekere afstand bestaan.

Vertrouwen is de basis voor een veranderproces, en dit bereik je met goede gesprekstechnieken. Dat dit te ontwikkelen is, blijkt uit onderzoek van Prof. dr. H. van der Molen, een van de auteurs van het boek dat we gebruiken bij deze training. 84% van de hulpverleners die in een gecontroleerde situatie geoefend heeft met selectief luisteren en regulerende vaardigheden, wordt door toeschouwers als vaardiger beoordeeld dan ongeoefende beroepsbeoefenaars.

Tijdens deze trainingsdag trainen we deze ‘psychologische’ gesprekstechnieken waardoor je als professional beter functioneert. Je kunt niet alleen oefenen maar krijgt ook volop feedback waardoor je erg veel leert. Daarnaast staan we stil bij een van de basisvoorwaarden voor werkend leren: het gestructureerd kunnen reflecteren op je handelen teneinde hier lering uit te trekken. Na afloop van deze dag maak je een reflectieverslag.

Opleidingsdoelen

  • Kan omschrijven wat de cliëntgerichte benadering inhoudt en dit toetsen aan het eigen gedrag
  • Is tijdens het contact alert op lichaamstaal en non-verbale communicatie en kan hierop anticiperen
  • Past de technieken van aandachtgevend gedrag en selectief luisteren in gesprekken toe
  • Kent de regulerende vaardigheden en kan er enkele inzetten om het gesprek te structureren
  • Reflecteert op het eigen handelen volgens het model van Korthagen

Literatuuropgave
Psychologische gespreksvoering – Lang, G., Van der Molen, H. Uitgeverij Boom/Nelissen, 2012.
Prijs € 38,50. Aantal pagina’s: 237. Geschatte studiebelasting inclusief online oefeningen: 15 uur

Kosten
De kosten voor deze module bedragen € 325,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch en materialen, exclusief het boek. Deze dag maakt deel uit van Blok A, maar je kunt hem ook los volgen.

Wil je meer met je gesprekstechnieken en heb je dikwijls met weerstand te maken? Deze dag is een zeer goede voorbereiding op de Training motiverende gespreksvoering. Schrijf je je hiervoor ook in, dan ontvang je 10% korting op het totaalbedrag.

Direct aanmelden

Datum en tijd:
09/01/2019: 09:30 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht

Kaart wordt geladen...


Kosten:
€ 325,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch en overige materialen


Literatuur:
Psychologische gespreksvoering – Lang, G., Van der Molen, H. Uitgeverij Boom/Nelissen, 2012.

2018-11-28T08:59:30+00:0009 jan 2019|De organizer als vertrouwenspersoon|