Martine-rond

Trainer: Martine Vecht

Resultaatgericht begeleiden houdt in: het leerproces zo uitstippelen dat je de klant zijn doelen bereikt. Dat vergt van jou dat je het einddoel goed voor ogen houdt, samen met je klant inschat wat je per afspraak kunt bereiken en dat je ingrijpt als er dingen gebeuren die dat plan doorkruisen. Regulerende vaardigheden zijn belangrijk, maar ook het ‘kaderen’ van alle stappen die je tussentijds zet.

In de training Resultaatgericht begeleiden besteden we aandacht aan transparant en gestructureerd werken. Met de STARR-methode leer je samen met je klant stilstaan bij de te ontwikkelen competenties. Immers: dat is je meetlat! Relevant is ook de vraag hoe mensen leren en hoe je dat kunt bevorderen. Daarbij hebben we veel aan de kennis uit de cognitieve neurowetenschap. De inzichten van hersenonderzoekers nodigen ons uit om verrassender en speelsere manieren te zoeken om het leren te stimuleren. We hopen dan ook dat deze module een aanzet is om te experimenteren met nieuwe werkvormen en out-of-the box denken.

Zelf ga je ook op onderzoek: je leest een boek naar keuze over het brein en maakt hierover een beknopte presentatie van circa vijf minuten, waarin je natuurlijk al het geleerde toepast.

Opleidingsdoelen training Resultaatgericht begeleiden

  • Maakt per bijeenkomst afspraken met de klant over (neven)doelen en aanpak
  • Kan gedragsindicatoren koppelen aan een competentie
  • Kan met de ander de STARR doorlopen en een relatie leggen met de meetlat
  • Onderbouwt de eigen aanpak met informatie of het leerproces
  • Kan de zes principes van BreinCentraal Leren noemen en herkennen
  • Experimenteert met gevarieerde werkvormen om optimale resultaten te behalen

Kosten
De kosten voor deze trainingsdag zijn € 325,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch en materialen. Deze dag laat zich goed combineren met Organizen wanneer executieve functies zwak zijn. Schrijf je hiervoor in, dan ontvang je 10% korting.

Datum en tijd:
19/06/2019: 09:30 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht


Kosten:
€ 325,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch en overige materialen


Literatuur:
Een boek over het brein naar keuze