Martine-rond

Trainer: Martine Vecht

Resultaatgericht begeleiden houdt in: het leerproces zo uitstippelen dat je de klant zijn doelen bereikt. Dat vergt van jou dat je het einddoel goed voor ogen houdt, samen met je klant inschat wat je per afspraak kunt bereiken en dat je ingrijpt als er dingen gebeuren die dat plan doorkruisen. Regulerende vaardigheden zijn belangrijk, maar ook het ‘kaderen’ van alle stappen die je zet.

In de training Resultaatgericht begeleiden leer je in aanpak en werkvormen aansluiten bij wat voor jouw klant werkt zodat je de grootste kans op succes hebt. Met de STARR-methode sta je stil bij de te ontwikkelen executieve functies of competenties. Immers: dat is je meetlat! Verder onderzoeken we hoe mensen leren en hoe je dat kunt bevorderen. Daarbij maken we gebruik van wetenschappelijke inzichten rond de werking van het brein om verrassender, speelsere en aantrekkelijke manieren te zoeken om het leren te stimuleren. We hopen dan ook dat deze module een aanzet is om te experimenteren met nieuwe werkvormen en out-of-the box denken.

Zelf ga je ook op onderzoek: je leest (samen of alleen) een boek naar keuze over een organizingthema en maakt hierover een korte presentatie, waarin je het geleerde toepast.

Opleidingsdoelen training Resultaatgericht begeleiden

  • Maakt per bijeenkomst afspraken met de klant over (neven)doelen en aanpak
  • Kan leerdoelen koppelen aan executieve functies of competenties
  • Kan met de ander de STARR doorlopen en een relatie leggen met de meetlat
  • Onderbouwt de eigen aanpak met informatie of het leerproces
  • Kan de zes principes van BreinCentraal Leren noemen en herkennen
  • Experimenteert met gevarieerde werkvormen om optimale resultaten te behalen

Kosten
De kosten voor deze vakdag bedragen € 395,- (vrijgesteld van btw). Voor de licentie voor onze online leeromgeving betaal je eenmalig €30,-; deze is een jaar geldig en hiermee heb je automatisch toegang tot andere vakdagen wanneer je deze koopt.

Datum en tijd:
01/04/2021: 09:30 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht


Kosten:
€ 395,- (btw-vrij). Literatuur schaf je zelf aan.


Literatuur:
Organizingboek naar keuze