Martine-rond

Trainer: Martine Vecht

Resultaatgericht begeleiden houdt in: het leerproces zo uitstippelen dat je klant zijn doelen bereikt. Dat vergt van jou dat je het einddoel goed voor ogen houdt, samen met je klant inschat wat je per afspraak kunt bereiken en dat je ingrijpt als er dingen gebeuren die dat plan doorkruisen. Niet ad-hoc bedenken wat je gaat doen, maar een plan van aanpak maken.

In de training Resultaatgericht begeleiden reiken we verschillende technieken aan waarmee je het leertraject kunt ondersteunen. Met de STARR-methode kun je samen met je klant stilstaan bij de te ontwikkelen vaardigheden of executieve functies. Immers: dat is je meetlat! Relevant is ook de vraag hoe mensen leren en hoe je dat kunt bevorderen. Daarbij hebben we veel aan de kennis uit de cognitieve neurowetenschap. De inzichten van hersenonderzoekers nodigen ons uit om verrassender en speelsere manieren te zoeken om het leren te stimuleren. De leercirkel van Kolb is daar een handige hulpmiddel bij. Kortom: deze module is een aanzet om te experimenteren met nieuwe werkvormen en out-of-the box denken!

Zelf ga je ook op onderzoek: je leest een boek naar keuze en maakt hierover een beknopte presentatie van circa vijf minuten, waarin je breintechnieken toepast om je luisteraars te verrassen, te inspireren of ze iets te laten onthouden.

Opleidingsdoelen training Resultaatgericht begeleiden

  • Maakt per bijeenkomst afspraken met de klant over (neven)doelen en aanpak
  • Kan gedragsindicatoren koppelen aan een competentie
  • Kan met de ander de STARR doorlopen en een relatie leggen met de meetlat
  • Onderbouwt de eigen aanpak met informatie of het leerproces
  • Kan de zes principes van BreinCentraal Leren noemen en herkennen
  • Experimenteert met gevarieerde werkvormen om optimale resultaten te behalen

Kosten
De kosten voor deze module bedragen € 350,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch- en locatiekosten, materialen en het gebruik van de online leeromgeving, exclusief het boek. Deze dag maakt deel uit van Blok B, maar je kunt hem ook los volgen. Bij coronabeperkingen wordt deze dag verplaatst.

Direct aanmelden

Datum en tijd:
04/02/2021: 09:30 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht


Kosten:
€ 350,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch en overige materialen


Literatuur:
Organizingboek naar keuze