Ine-LammersTrainer: Ine Lamers

Een belangrijke doelgroep voor organizers is de groep klanten met een ziekte of een beperking. Soms is er een diagnose, soms ook niet: dan ben je voortvarend met je klant aan de slag gegaan, en merk je gaandeweg het traject dat de gebruikelijke effecten van je begeleiding uitblijven.

In deze module leer je wat je kunt bieden wanneer standaard organizing niet genoeg is. Zo gaan we in op de belangrijkste ziektebeelden en gedragsstoornissen waar organizers en andere hulpverleners mee te maken kunnen krijgen: AD(H)D, autisme, dementie, dwangstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), vermoeidheidsklachten, verslavingen en lichamelijke beperkingen.

Wanneer er meer met je klant aan de hand is en je wilt hem doorverwijzen, dan kun je met een veelheid aan professionals en instanties te maken krijgen. We zetten dit voor je op een rijtje, en ook staan we stil bij veiligheid en ethiek. Bij deze klantengroep tref je vaak complexe (gezins)situaties aan. De emoties kunnen hoog oplopen. Mensen met een psychische stoornis hebben daarom vaak een signaleringsplan, een hulpmiddel om vroegtijdig signalen van ontregeling op te merken. Je leert wat dit inhoudt en wat je zelf kunt doen.

Verder bespreken we welke organizing methoden helemaal niet, en welke wellicht juist wél aansluiten bij je klant met ernstige organisatieproblemen. Hoe je de zintuigen activeert voor een optimaal resultaat en hoe je met behulp van breinkennis beter aan kunt sluiten bij de denkstijl van je klant.

Tot slot gaan we in op organizing op afstand via moderne media als extra instrument voor het afbouwen van het traject en het onderhouden van het geleerde. De kans op terugval is namelijk groot bij deze klantengroep.

Opleidingsdoelen

  • Kent de belangrijkste ziektebeelden en gedragsstoornissen die van invloed zijn op het vermogen tot plannen en organiseren en kan signaleren wanneer zoiets mogelijk aan de orde is
  • Kan inschatten voor welke uitdagingen klanten met een ziekte of een gedragsstoornis komen te staan
  • Kan zich een beeld vormen van de denkstijl en de leerstijl van de klant en hierop aansluiten met passende organizing technieken
  • Kent technieken om terugvalbegeleiding vorm te geven

Aanbevolen literatuur
The ICD Guide to Challenging Disorganization
Institute for Challenging Disorganisation, 2012
Prijs € 48,05. Aantal pagina’s: 343. Geschatte studiebelasting: 10 uur (circa 100 pagina’s)

Kosten
De kosten voor de module Wanneer standaard organizing niet genoeg is bedragen € 300,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch en materialen maar exclusief het boek. Een logisch vervolg op deze training is Organizen wanneer executieve functies zwak zijn. Wanneer je hier aansluitend op inschrijft, ontvang je 10% korting.

Datum en tijd:
04/12/2017: 09:00 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht


Kosten:
€ 300,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch en overige materialen


Literatuur:
The ICD Guide to Challenging Disorganization Institute for Challenging Disorganisation, 2012