Trainer: Ghislaine Peters

Motiverende gespreksvoering is een doelgerichte gespreksmethode waarbij de persoonlijke motivatie van de medewerker of cliënt om te veranderen wordt versterkt.

Als begeleider of adviseur stel je je in op het faciliteren van het veranderproces. Je gaat er vanuit dat de ander bereid en bekwaam is om aan de slag te gaan. Toch kan de start van een traject of project verrassend moeizaam zijn. ‘Ja, maar…’ zeggen cliënten dan ineens. Voor je het weet ben je aan het pleiten en argumenteren.

Weerstand, ambivalentie, gebrek aan motivatie of doorzettingsvermogen zijn normaal in een veranderproces. De gehechtheid aan oude gewoontes is groot. Zo kan het proces ongewild stagneren. Hoe krijg je mensen mee in de positieve flow als alles vast lijkt te zitten? Hoe doorbreek je de weerstand en negativiteit? Dat kan met motiverende gespreksvoering!

Motiverende Gespreksvoering is een gespreksstijl speciaal bedoeld voor professionals die verandering faciliteren. De kern van de gesprekstechniek is het ontlokken van positieve uitspraken over veranderen, het verminderen van weerstand en het vergroten  van de intrinsieke motivatie van mensen om te veranderen.

Het mooie is: motiverende gespreksvoering is niet moeilijk. Je put ervoor uit de basistechnieken van professionele gespreksvoering: zoals open vragen stellen, doorvragen, gevoelsreflecties geven en  parafraseren. Tijdens deze interactieve trainingsdag  frissen we deze kennis op en  gaan we de theorie meteen in de praktijk brengen. Er is ruim voldoende gelegenheid om te oefenen met eigen casussen en het geleerde is direct toepasbaar in de praktijk, zowel voor individuele begeleiding als voor teams.

Opleidingsdoelen training Motiverende Gespreksvoering

  • Kan de drie stijlen van motiverende gespreksvoering herkennen en toepassen
  • Onderzoekt het platform voor verandering bij weerstand en ambivalentie
  • Vergroot de discrepantie tussen huidig gedrag en doelen en waarden
  • Kan constructief reageren op weerstand, hierin meebewegen en deze doorbreken
  • Herkent zelfmotiverende uitspraken en kan meer verandertaal uitlokken
  • Verkent met de ander wat er nodig om de verandering in te zetten

Wat deelnemers zeggen

‘De methode werd aangeleerd op een speelse manier, met veel variatie en participatie.’
‘Positief, leerzaam, verhelderend, motiverend.’
‘Inhoud, werkvormen, oefenen: ik vond het een mooie balans.’
‘De setting was heel veilig. Er was alle ruimte om te oefenen. Fijne sfeer.’
‘Een mooie en leerzame training gehad! Veel afwisseling, heldere uitleg door Gishlaine en goed toepasbaar in de praktijk.’

Literatuuropgave

Coachen reeks 1 – Motiverende gespreksvoering – van der Pluijm, S.
Prijs € 27,50. Aantal pagina’s: 176. Geschatte studiebelasting: 10 uur

Doelgroep

Deze training is geschikt voor iedereen die beroepsmatig in gesprek gaat met anderen over hun veranderbehoefte, zowel individueel als in teamverband. Voor projectleiders, HR managers, zelfstandig ondernemers en adviseurs.

Kosten
De kosten voor de Training Motiverende Gespreksvoering bedragen € 350,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch, locatiekosten en materialen, exclusief het boek.

Datum en tijd:
20/05/2020: 09:30 - 17:00

Locatie:
Aristozalen
Brennerbaan 150
Utrecht


Kosten:
€ 350,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch en digitale reader


Literatuur:
Coachen reeks 1 - Motiverende gnespreksvoering