Ontstaan
De School voor Organizing is een initiatief van Martine Vecht. Martine is lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) en zette zich de afgelopen jaren in voor het kwaliteitsbeleid van de vereniging. Ze richtte de School voor Organizing op omdat ze zich graag verder wilde ontwikkelen, maar geen opleiding vond in haar vakgebied.
In april 2011 ontmoette Martine Marijke Lingsma en raakte geïnspireerd door diens ‘Leergang Coachen’ van Coachboulevard BV. Met hulp van Marijke en co-trainer Irene van Meijgaard richtte ze de School voor Organizing, gestoeld op de leest van Coachboulevard. In januari 2012 is de eerste serie trainingen van start gegaan.

Reacties van deelnemers
De Leergang Senior Professional Organizer is een brede leergang waarvan ik veel heb opgestoken. Samen met andere gemotiveerde cursisten oefenen we met vaardigheden als gesprekstechnieken en het maken van een stappenplan, en sparren we over de (on)mogelijkheden van (coachings)methodes. Ik ervaar dat als heel prettig!
Wendy de Peuter, www.cleandesk.nl

De lesdagen zijn zeer inspirerend. De collega-studenten hebben stuk voor stuk een andere achtergrond en dat maakt dat we veel leren van elkaar. Ook na de lesdagen is er contact over lopende zaken, intervisie en boekentips. Hierdoor merk ik dat ik steeds professioneler word.
Kitty Buijtendijk, www.mozaick.nl

Ondersteuning
De administratie voor de School voor Organizing is ondergebracht bij Cornelie Gogelein. Heb je administratieve vragen aan Saskia, stuur haar dan een e-mail.