Blok B – professioneel begeleiden

‘Blok B -professioneel begeleiden’ is het vervolg aan op ‘Blok A – professioneel organizen’. Je leert een gefundeerd begeleidingsplan opstellen op basis van een professionele analyse van knelpunten, zodat je gestructureerd kunt werken aan het behalen van het gewenste resultaat. Daardoor krijg je steeds meer grip op het organizingtraject.

De opleiding in het kort

Duur: 8 maanden
Aantal trainingsdagen: vier
Lesmethode: zelfstudie en klassikaal
Opleidingsniveau deelnemers: HBO
Afronding: certificaat van deelname
Studiebelasting totaal: 100 uur
Investering: € 1495,- vrijgesteld van btw

Download de brochure

Studiebelasting

De opleiding beslaat vier trainingsdagen van 09:30 – 17:00 uur verspreid over acht maanden. Tussendoor kun je oefenen in onze online leeromgeving en natuurlijk in het echt met je klanten. Verder lees je een aantal boeken om vertrouwd te raken met methodes en technieken. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. In de rechterkolom lees je meer over de inhoud van de opleiding.

Praktische informatie

De trainingen vinden plaats bij de Volksuniversiteit, Nieuwegracht 41 in Utrecht. De groepsgrootte bedraagt minimaal 6 en maximaal 16 deelnemers. Inschrijving op volgorde van aanmelding.

Doelgroep

Iedereen die het beroep van professional organizer actief beoefent kan deelnemen aan Blok B. Het is wel belangrijk dat je voldoende klanten hebt om de vereiste praktijkervaring op te doen. Daarnaast verwachten we een open, nieuwsgierige leerhouding van de deelnemers en de bereidheid tot zelfreflectie.

Studie-advies

Twijfel je over wat bij je past of wil je graag een studieadvies? Neem gerust contact op, dan nemen we je vragen telefonisch door. Wil je gewoon eens sparren over je vak, maak dan gebruik van een individuele coachingssessie.

Neem contact op

Een volgende stap in je professionalisering

In de vierdaagse reeks Professioneel begeleiden (Blok B) concentreren we ons op doelgericht werken en het begeleiden van gedragsverandering. Zo leer je over executieve functies, de denkvaardigheden die helpen bij het organiseren van het leven. Je gaat werkvormen ontwerpen om deze te helpen ontwikkelen. We behandelen hoe je toewerkt naar de doelen van het organizing traject met gebruik van iemands leerstijl en breinkennis. Verder bespreken we wat er gebeurt in de interactie tussen jou en je klant en de manier waarop je hierop kunt interveniëren. Tot slot staan we stil bij een professionele afronding van het traject met een proces- en productevaluatie.

Leergang Senior Professional Organizer

Deze reeks maakt onderdeel uit van de Leergang Senior Professional Organizer die je afsluit met een Post-HBO diploma. In Blok A staat professionele communicatie centraal, leer je de hulpvraag verhelderen en kun je de vier succesfactoren van begeleiding inzetten. In Blok B bespreken we hoe je haalbare doelen formuleert en hier naartoe werkt, gedragsverandering in gang zet en invloed uitoefent in de interactie. In Blok C gaan we in op coachingstechnieken en lastigere casuïstiek en leer je weerstand herkennen en ombuigen, ook bij jezelf.

‘Blok B – Professioneel begeleiden’ is geschikt voor jou als je…

 • Blok A hebt gedaan of hiervoor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt gekregen;
 • Toe bent aan de volgende stap in je professionalisering;
 • Voldoende en voldoende verschillende klanten hebt om het geleerde in de praktijk toe te passen en verdere praktijkervaring op te doen;
 • Een open en leergierige leerhouding hebt en de studiebelasting kunt inpassen in je leven.

De nieuwe kennis was de volgende dag al bij mijn klant inzetbaar.

Aan deze vaardigheden besteden we aandacht

 • Je kunt een professioneel plan van aanpak opstellen dat jouw handvatten geeft tijdens de begeleiding, en dat je kunt gebruiken ter verantwoording richting derden;
 • Je kunt werkbladen voor je klant maken bij wijze van geheugensteun op maat;
 • Je leert methodisch toewerken naar resultaatafspraken, zodat je de keuze hebt tussen ad-hoc meebewegen met waar de klant mee komt of het plan van aanpak volgen;
 • Je leert het organizingtraject evalueren op het zogeheten product en proces;
 • Je staat stil bij de grenzen van je kunnen en de redenen om door te verwijzen en brengt hulpverleners en instanties in je eigen regio in kaart.

Veel inzichten over hoe je de theorie met de praktijk kunt verbinden; in alle opzichten een waardevolle aanvulling op mijn werk als organizer.

Belangrijkste instrumenten en technieken

 • Je leert werken met het theoretische model van de executieve functies, een belangrijk aanknopingspunt bij de begeleiding;
 • Je maakt kennis met de STARR-methode, waarmee je gewenst gedrag met je klant kunt uitproberen of evalueren;
 • Je krijgt meer inzicht in de werking van het brein, en kunt het leerproces verrijken met de zes principes van Brein Centraal Leren;
 • Je kunt de skill-willmatrix inzetten om te bepalen welke begeleidingsstijl het beste past, we noemen dit situationeel begeleiden;
 • Je gaat zien wanneer bepaalde patronen bij je klant het leerproces belemmeren, en kunt dit aankaarten met onder meer de vier stappen van feedback;
 • Je leert met de Roos van Leary de interactie (de manier waarop jij en je klant met elkaar in gesprek zijn) analyseren en krijgt door welk gedrag welk effect oproept.

Dit blok is een aanrader voor organizers die zichzelf verder willen ontwikkelen. Ook voor senioren valt er veel te leren.

Bijzonder aan deze opleiding

Biedt de kennis om professioneel in gesprek te gaan met andere deskundigen. Helpt om de begeleiding gedegen en gestructureerd vorm te geven. Reikt nieuwe en direct toepasbare werkvormen aan. Biedt inzicht in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Geeft toegang tot het keurmerk MRPO van de beroepsvereniging NBPO. Daagt in een veilig leerklimaat uit om met de stof aan de slag te gaan en biedt een jaar toegang tot de aantrekkelijke online leeromgeving.

Geïnteresseerd geraakt?

Bekijk de brochure aan of schrijf je direct in via onderstaande link. Heb je nog vragen of aarzel je over deelname? Vul het formulier in de linkerkolom in, dan nemen we snel contact met je op.

Nu aanmelden voor Blok B