De organizer als veranderkundige


Ordenen, opruimen, plannen, structureren: het leidt alleen tot duurzame effecten als de organizer in staat is om kennis over te dragen, aan te sluiten bij de leerstijl en de gewoontes van de klant en regie durft te nemen. In dit blok is daarnaast aandacht voor oplossingsgericht werken en motiverende gespreksvoering. In dit blok werken we aan het meesterschap, want de vaardigheden uit blok 1 worden veelvuldig ingezet. In het voortgangspracticum laat je zien wat je al in huis hebt.

Agenda

  • Geen evenementen in deze categorie