Organizen in het kader van de WMOGemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Ook professional organizers kunnen soms passende hulp bieden. Maar daarvoor moeten ze wel een contract met de gemeente hebben. Of in onderaannemerschap werken. We weten dat daarover bij organizers veel vragen leven.

Vandaag krijg je veel informatie over het verkrijgen van een contract voor het leveren van Zorg in Natura. Je hoort van een adviseur welke stappen je moet zetten en van een ervaren collega hoe het is om te werken als zorgaanbieder. Daardoor weet je beter of dit voor jou haalbaar is en kom je beter beslagen ten ijs als je ZIN wilt gaan leveren.

Tot 2015 werden organizers vooral betaald uit PGB’s. Bij de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning veranderde dat. Veel organizers zagen in eerste instantie af van de rompslomp om een contract voor Zorg in Natura af te sluiten. Anderen verdiepten zich erin en mochten specialistische begeleiding gaan bieden. Van lieverlee volgden meer organizers.

Voor nieuwkomers is het woud aan regels echter nog steeds ingewikkeld. Bovendien verschilt de situatie van gemeente tot gemeente. Tot slot proberen gemeentes de situatie beheersbaar te houden door steeds strengere eisen te stellen. Vandaar dat we deze bijeenkomst over de WMO organiseren.

Deze vragen gaan we beantwoorden:

  • Wat voor soort klanten hebben hulp nodig en aan wat voor soort trajecten moet je denken?
  • Waar staan al die begrippen voor: Sociaal Domein, AWBZ, Zorg in natura, PGB, AGB, CAK, WTZA, langdurige zorg, keukentafelgesprek, indicatiestelling, etc?
  • Wat is het verschil tussen gewone en specialistische begeleiding?
  • Welke vergoedingen zijn gebruikelijk?
  • Welke regelingen zijn relevant en aan welke eisen moet je voldoen?
  • Mag je als onderaannemer werken en hoe gaat dat dan?
  • Hoe laat je de gemeente weten waarmee je kunt helpen?
  • En vooral: hoe krijg je een contract bij de gemeente?

Wie verzorgen de bijeenkomst?

Aschwin Van den Eijnden, contractmanager WMO, werkt voor verschillende gemeenten en kan je alles over het inkopen van zorg vertellen. ‘Het is in elke gemeente anders georganiseerd,’ zegt hij, ‘en je moet meebewegen als je mee wilt doen. Maar er is heus uit te komen.’

Carina Bezemer heeft overeenkomsten met meerdere gemeentes in haar regio en levert Zorg in Natura. In andere gemeentes werkt ze via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij vertelt over haar ervaringen als zorgaanbieder en gaat in op de soorten hulpvragen die ze krijgt.

Organisatie en kosten
Deze workshop vindt online plaats via Zoom op woensdagochtend 2 februari van 10:00 tot circa 12:00 uur. De kosten: € 25,- (vrijgesteld van btw). Je betaalt van tevoren per IDEAL en kunt direct je factuur downloaden. Verhinderd? We nemen de sessie op en sturen je de opname toe.

Datum en tijd:
02/02/2022: 10:00 - 12:00


Kosten:
€ 25,00 vrijgesteld van btw


Literatuur:
geen