Aan het werk als zorgaanbieder in het kader van de WMO

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Ook professional organizers kunnen soms passende hulp bieden. Maar daarvoor moeten ze wel een contract met de gemeente hebben. Hoe werkt dat?

Vandaag krijg je veel informatie over het verkrijgen van een contract voor het leveren van Zorg in Natura. Je hoort van een adviseur wat je moet doen en van een ervaren collega hoe het is om te werken als zorgaanbieder. Je gaat naar huis met antwoorden en handvatten om jouw aanvraag in te dienen.

Tot 2015 werden organizers vooral betaald uit PGB’s. Bij de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning veranderde dat. Veel organizers zagen in eerste instantie af van de rompslomp om een contract voor Zorg in Natura af te sluiten. Anderen verdiepten zich erin en mochten specialistische begeleiding gaan bieden. Van lieverlee volgden meer organizers.

Voor nieuwkomers is het woud aan regels echter nog steeds ingewikkeld. Bovendien verschilt de situatie van gemeente tot gemeente. Vandaar dat we deze bijeenkomst over de WMO organiseren.

Deze vragen gaan we beantwoorden:

  • Wat voor soort klanten hebben hulp nodig en aan wat voor soort trajecten moet je denken?
  • Waar staan al die begrippen voor: Sociaal Domein, AWBZ, Zorg in natura, PGB, AGB, CAK, langdurige zorg, keukentafelgesprek, indicatiestelling, etc?
  • Wat is het verschil tussen gewone en specialistische begeleiding?
  • Welke vergoedingen zijn gebruikelijk?
  • Welke regelingen relevant en aan welke eisen moet je voldoen?
  • Mag je als onderaannemer werken en hoe gaat dat dan?
  • Hoe laat je de gemeente weten waarmee je kunt helpen?
  • En vooral: hoe krijg je een contract bij de gemeente?

Wie verzorgen de bijeenkomst?

Aschwin Van den Eijnden, contractmanager WMO, werkt voor verschillende gemeenten en kan je alles over het inkopen van zorg vertellen. ‘Het is in elke gemeente anders georganiseerd,’ zegt hij, ‘maar er is heus uit te komen.’

Carina Bezemer heeft overeenkomsten met meerdere gemeentes in haar regio en levert Zorg in Natura. In andere gemeentes werkt ze via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zij vertelt over haar ervaringen als zorgaanbieder en gaat in op de soorten hulpvragen die ze krijgt.

Vanwaar die Ondernemersactiviteiten voor Organizers?
Ondernemen vergt veel doorzettingsvermogen. Vandaar deze laagdrempelige, zeer betaalbare leer- en werkbijeenkomsten voor iedereen die bezig is zijn of haar bedrijf in (organizing)dienstverlening uit te bouwen. Je treft er gelijkgestemde vakgenoten, een plek om vragen te stellen, ervaringen te delen en inspiratie op te doen. Soms fysiek, maar in deze periode online.

Organisatie en kosten
Deze workshop vindt online plaats op donderdag 10 december van 10:00 tot circa 12:00 uur. De kosten: € 25,- incl. 21% btw. Je betaalt van tevoren per IDEAL en ontvangt direct je bewijs van betaling. Ongeveer een week van tevoren ontvang je een link om je bij webinartool Zoom te registreren en verdere informatie,

INSCHRIJVEN ONDERNEMERSACTIVITEIT

Datum en tijd:
10/12/2020: 09:30 - 11:30


Kosten:
€ 25,00 incl. 21% btw


Literatuur:
geen