Hilde Verdijk - trainer praktische begeleiding bij Hoarding problematiekTrainer: Hilde Verdijk

Extreem verzamelgedrag ofwel hoarding (zoals het in de Verenigde Staten genoemd wordt) is een complexe stoornis waarnaar volop onderzoek gedaan wordt. Maatschappelijk gezien komt er steeds meer aandacht voor het extreme verzamelgedrag en de impact die deze ziekte heeft op de betrokkene, huisgenoten, familie en verdere omgeving. Met een conservatief geschat percentage van 2-5% van de bevolking is de kans groot dat je er als hulpverlener mee in aanraking komt: hetzij direct in samenwerking met een cliënt, hetzij via wanhopige familie of andere professionals:  jij zult er wel raad mee weten, denkt men!

Zo eenvoudig is het echter bepaald niet. Inzicht in verzamelgedrag en kennis van praktische strategieën zijn onontbeerlijk voor een succesvolle begeleiding. Tijdens deze dag behandelen we de verschillende aspecten van deze stoornis. Wanneer spreken we van hoarding? Wat betekent het voor het leven van de betrokkene en zijn familie? Wat zijn de mogelijkheden voor verandering en wie kunnen daar een rol in spelen? We bespreken hoe je de cliënt op respectvolle wijze kunt betrekken in het proces. Ook werken in teamverband komt aan bod, alsmede verwijzingsmogelijkheden, behandelaars en instanties.

Opleidingsdoelen

  • Wat zijn de kenmerken van problematisch verzamelen?
  • Wanneer spreek je van hoarding en welke stoornissen spelen mogelijk een rol?
  • Wat betekent het verzamelen voor familieleden en naasten?
  • Welke mogelijkheden zijn er voor verwijzing, behandeling en  begeleiding?
  • Op welke wijze betrek je de cliënt op respectvolle wijze in het proces?
  • Hoe kunnen verschillende hulpverleners goed samenwerken bij deze problematiek?

Doelgroep

De dag wordt voor de tweede keer georganiseerd op verzoek van de NBPO regiogroep Zeeland (de NBPO is de Nederlandse beroepsvereniging van Professional Organizers). De regiogroep Zeeland biedt advies en ondersteuning bij verzamelproblematiek en ervaart dat deze complexe doelgroep het meest gebaat is bij een multidisciplinaire aanpak. Deze dag is dan ook speciaal bedoeld voor hulpverleners uit de regio, met als doel kennis en inzichten te delen.

De Cursus Verzamelproblematiek is ontwikkeld voor organizers, zorgprofessionals, hulpverleners en overige begeleiders die beroepsmatig met dwangmatige verzamelaars in aanraking komen, maar hiertoe niet specifiek zijn opgeleid.

Aanbevolen literatuur

Problematische verzamelaars – Van Beers, J., Hoogduin, K.
Uitgeverij Boom, 2012
Prijs € 31,50. Aantal pagina’s: 224.

Kosten

De kosten voor deze module zijn € 350,- excl. 21% btw. Dit is inclusief lunch, de reader en hand-outs, exclusief het boek. Deze cursusdag vindt plaats bij Slot Oostende in Goes. Schrijf je in met één of meer collega’s van dezelfde organisatie, dan ontvangen jullie een korting van 10%.

Vol
Helaas is deze cursusdag vol. Geïnteresseerden verwijzen we graag naar een vergelijkbare trainingsdag op 29 oktober in Utrecht: Praktische begeleiding bij Hoarding problematiek.

Datum en tijd:
04/09/2020: 09:30 - 17:00

Locatie:
Slot Oostende
Singelstraat 5
4461 HZ Goes

Kaart niet beschikbaar


Kosten:
€ 350,- excl. 21% btw en literatuur, inclusief lunch, reader en hand-outs


Literatuur:
Problematische verzamelaars – Van Beers, J., Hoogduin, K. Uitgeverij Boom, 2012