Over School voor Organizing 2018-03-16T09:49:19+00:00

Ontstaansgeschiedenis School voor organizing

Martine Vecht (1969) was jarenlang actief betrokken bij scholings- en ontwikkelingsactiviteiten van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Ze constateerde dat er na de basisopleiding voor professional organizers nauwelijks mogelijkheden waren om je verder te professionaliseren. Alle organizers om haar heen waren bezig zelf het wiel uit te vinden.

Medio 2011 richtte ze daarom de School voor Organizing op. De afgelopen jaren heeft ze honderden professionals getraind en diverse initiatieven genomen om het beroep op de kaart te zetten, zoals Goed bezig! Praktijkgids voor de professional organizer.

Keurmerk

In 2015 ontving de School voor Organizing voor de Leergang Senior Professional Organizer het predikaat ‘Post-HBO-registeropleiding’ van de Stichting Post-HBO Nederland. Inmiddels zijn er enkele tientallen Senior Professional Organizers in Nederland. Je vindt ze op deze pagina.

Senior Professional Organizers hebben Post-HBO-niveau

Trainersteam

Irene-van-Meijgaard  Ine-Lammers Carien-Karsten Herman_de_Mönnink HildeVerdijk 

Missie

De School voor Organizing heeft als missie de het beroep van organizer naar een hoger niveau te tillen. Wij leren onze deelnemers gestructureerd en professioneel verandertrajecten begeleiden. Alle onze trainingen zijn met zorg samengesteld en op maat gemaakt voor de beroepsgroep door ervaren trainers met een eigen expertise.

Martine Vecht

Martine Vecht (1969) is professional organizer, trainer en schrijfster. Ze richtte de School voor Organizing op omdat er nog geen beroepsopleiding voor professional organizers bestond en ze de kennis over het vakgebied wilde bundelen. Zelf verzorgt ze de modules Professionele gespreksvoering, Effectieve intakegesprekken voeren, Resultaatgericht begeleiden en Motivatie en beslisbegeleiding. Martine heeft een eigen bureau en is auteur van de Timemanagementkalender en De beste tips tegen tijdnood. Onlangs verscheen Goed bezig! Praktijkgids voor de professional organizer.

Carien Kartsen

Carien Karsten (1954) is psychotherapeute en jurist; zij heeft meerdere publicaties op haar naam staan over burnout, stress, whiplash, schuldhulpverlening en geluk. Carien geeft regelmatig lezingen, trainingen en workshops. Als therapeut werkt ze veel met cognitieve gedragstherapie aangevuld met energiebevorderende therapieën als EMDR en TFT, onder andere via haar bedrijf StroomQ. Kenmerkend voor haar benadering is dat zij therapie koppelt aan loopbaanontwikkeling. Voor de School voor Organizing verzorgt Carien de module Stress, burn-out en re-integratie.

Hilde Verdijk

Hilde Verdijk (1966) studeerde THW en startte in 2005 als professional organizer haar eigen bedrijf Yourganize. Het merendeel van haar cliënten is chronisch gedesorganiseerd of lijdt onder verzameldwang. Over dat laatste geeft Hilde ook lezingen en trainingen aan cliënten, familieleden en professionals. Sinds 2010 is ze aangesloten bij het Institute for Challenging Disorganization in de VS, waar ze in 2013 de opleiding tot Certified Professional Organizer in Chronic Disorganization® succesvol afrondde. Hilde is geregistreerd als Master Register Professional Organizer® bij de NBPO. Voor de School voor Organizing verzorgt ze de module Praktische begeleiding bij Hoarding problematiek.

Irene van Meijgaard

Irene van Meijgaard werkt als senior coach, loopbaancoach, trainer en adviseur voor diverse organisaties, waaronder Coachboulevard BV. Daarbij combineert zij haar analytische blik met een intuïtieve invalshoek. Als trainer werkt zij op overzichtelijke en praktische wijze aan het vergroten van inzicht, plezier en vaardigheid in leiderschap en coaching. Voor de School voor Organizing verzorgt ze vijf modules, waaronder De vier succesfactoren van begeleiding, Beïnvloedings- en sturingstechnieken en Praktische coachingstechnieken. Daarnaast is ze lid van de Opleidingscommissie. Irene heeft een eigen bedrijf: Odem Organisatieontwikkeling.

Irene van Meijgaard

Ine Lamers (1959) is ergotherapeut en professional organizer. Vanuit haar bedrijf  StructuurPraktijk begeleidt ze mensen die behoefte hebben aan meer structuur in leven en werken. Ine is ADD en Hoarding specialist, Master Register Professional Organizer® en Certified Professional Organizer on Chronic Disorganization. Ze ontving van de gemeente Arnhem een innovatiebudget voor het opzetten van Skype groepen voor mensen met ADHD en Autisme. Voor de School voor Organizing verzorgt ze twee modules: Klanten met een beperking en Anders georganiseerd met AD(H)D.

ghislaine peters

Ghislaine Peters (1968) is professional organizer en organisatieadviseur voor de zakelijke markt. Ze heeft een achtergrond in Facility Management en richt zich met haar bedrijf Peters Partner in Organizing op organisatieontwikkeling in het MKB. Ghislaine adviseert en traint ondernemers in het organiseren van hun organisatie, zowel individueel als in teamverband, en het structureren van bedrijfsprocessen. Daarnaast is ze als adviseur verbonden aan De Coöperatie expert. Bij de School voor Organizing verzorgt ze het onderdeel Motiverende Gespreksvoering in de module Motivatie en beslisbegeleiding.

Herman de Mönnink

Herman de Mönnink is trauma-, gezondheids- en A&O-psycholoog. Herman is grondlegger van de verlieskunde in Nederland en verzorgt post-HBO cursussen en in-company trainingen op het gebied van verlieskunde, psychotraumazorg, burnoutpreventie en multi-methodische maatschappelijk werk. Herman geeft supervisie, coaching, advisering en behandelingen op het gebied van rouw, traumatisering, burn-out en het multi-methodisch maatschappelijk werk. Voor de School voor Organizing verzorgt hij een module over verlieservaringen, Verlieskunde.