Opleidingen

opleiding senior professional organizer

Trainingen

webinars voor ondernemers

Webinars

professionals verder professionaliseren

Sparren

Ontstaansgeschiedenis School voor organizing

Martine Vecht (1969) was jarenlang actief betrokken bij scholings- en ontwikkelingsactiviteiten van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO). Ze constateerde dat er na de basisopleiding voor professional organizers nauwelijks mogelijkheden waren om je verder te professionaliseren. Alle organizers om haar heen waren bezig zelf het wiel uit te vinden.

Medio 2011 richtte ze daarom de School voor Organizing op. De afgelopen jaren heeft ze honderden professionals getraind en diverse initiatieven genomen om het beroep op de kaart te zetten. Inmiddels verzorgt de School voor Organizing verschillende kortdurende opleidingen, de erkende Post-HBO Leergang Senior Professional Organizer, themadagen voor de beroepsgroep en ondernemersochtenden.

Keurmerk

In 2015 ontving de School voor Organizing voor de Leergang Senior Professional Organizer het predikaat ‘Post-HBO-registeropleiding’ van de Stichting Post-HBO Nederland. Inmiddels zijn er enkele tientallen Senior Professional Organizers in Nederland. Je vindt ze op deze pagina.

Senior Professional Organizers hebben Post-HBO-niveau

Missie

De School voor Organizing heeft als missie het beroep van organizer naar een hoger niveau te tillen. Wij leren onze deelnemers gestructureerd en professioneel verandertrajecten begeleiden. Al onze trainingen zijn met zorg samengesteld en op maat gemaakt voor de beroepsgroep door ervaren trainers met een eigen expertise.

Onze trainers

Martine Vecht (1969) is professional organizer, trainer en schrijfster. Ze richtte de School voor Organizing op omdat er nog geen beroepsopleiding voor professional organizers bestond en ze de kennis over het vakgebied wilde bundelen. Zelf verzorgt ze de meerdere dagen: ‘Professionele gespreksvoering volgens de cliëntgerichte benadering’, ‘Effectieve intakegesprekken voeren’ en ‘Resultaatgericht begeleiden’. Martine werkt zelf nog steeds als organizer via martinevecht.nl en schreef meerdere boeken, waaronder De beste tips tegen tijdnood, Goed bezig! Praktijkgids voor de professional organizer en Het ABC van plannen, organiseren en optimaliseren.

Martine Vecht

Martine Vecht

Irene van Meijgaard werkt als senior coach, loopbaancoach, trainer en adviseur voor diverse organisaties. Daarbij combineert zij haar analytische blik met een intuïtieve invalshoek. Als trainer werkt zij op overzichtelijke en praktische wijze aan het vergroten van inzicht, plezier en vaardigheid in leiderschap en coaching. Voor de School voor Organizing verzorgt ze meerdere modules, waaronder ‘De vier succesfactoren van begeleiding’, ‘Beïnvloedings- en sturingstechnieken’ en ‘Praktische coachingstechnieken’. Daarnaast is ze lid van de Opleidingscommissie. Irene heeft een eigen bedrijf: Odem Organisatieontwikkeling.

Irene van Meijgaard

Irene van Meijgaard

Ine Lamers (1959) is ergotherapeut en professional organizer. Vanuit haar bedrijf  StructuurPraktijk begeleidt ze mensen die behoefte hebben aan meer structuur in leven en werken. Ine is ADD en Hoarding specialist, Master Register Professional Organizer® en Certified Professional Organizer on Chronic Disorganization. Ze ontving van de gemeente Arnhem een innovatiebudget voor het opzetten van Skype groepen voor mensen met ADHD en Autisme. Voor de School voor Organizing verzorgt ze drie modules: ‘Organizing wanneer executieve functies zwak zijn’, ‘Anders georganiseerd met ADHD’ en ‘Wanneer standaard organizing niet genoeg is’.

Irene van Meijgaard

Ine Lamers

Hilde Verdijk (1966) studeerde THW en startte in 2005 als professional organizer haar eigen bedrijf Yourganize. Het merendeel van haar cliënten is chronisch gedesorganiseerd of lijdt onder verzameldwang. Over dat laatste geeft Hilde ook lezingen en trainingen aan cliënten, familieleden en professionals. Sinds 2010 is ze aangesloten bij het Institute for Challenging Disorganization in de VS, waar ze in 2013 de opleiding tot Certified Professional Organizer in Chronic Disorganization® succesvol afrondde. Voor de School voor Organizing verzorgt Hilde de module ‘Praktische begeleiding bij Hoarding problematiek’ en, samen met Jopke Kruyt ‘Anders georganiseerd bij kwetsbare senioren’.

Hilde Verdijk

Hilde Verdijk

Carien Karsten (1954) is psychotherapeute en jurist; zij heeft meerdere publicaties op haar naam staan over onder meer angst, burn-out, stress, whiplash en schuldhulpverlening. Als therapeut werkt ze veel met cognitieve gedragstherapie aangevuld met energiebevorderende therapieën als EMDR en TFT, onder andere via haar bedrijf StroomQ. Kenmerkend voor haar benadering is dat zij therapie koppelt aan loopbaanontwikkeling. Voor de School voor Organizing verzorgt Carien met regelmaat de volgende trainingsdagen: ‘Stress, burn-out en herstel’ en ‘Stresspreventie, reïntegratie en herstel op basis van stresstype’.

Carien Kartsen

Carien Karsten

Ghislaine Peters (1968) is professional organizer en organisatieadviseur voor de zakelijke markt. Ze heeft een achtergrond in Facility Management en richt zich met haar bedrijf Peters Partner in Organizing op organisatieontwikkeling in het MKB. Ghislaine adviseert en traint ondernemers in het organiseren van hun organisatie, zowel individueel als in teamverband, en het structureren van bedrijfsprocessen. Daarnaast is ze als adviseur verbonden aan De Coöperatie expert. Bij de School voor Organizing verzorgt ze de training Motiverende Gespreksvoering.

ghislaine peters

Ghislaine Peters

Herman de Mönnink is trauma-, gezondheids- en A&O-psycholoog. Herman is grondlegger van de verlieskunde in Nederland en verzorgt post-HBO cursussen en in-company trainingen op het gebied van verlieskunde, psychotraumazorg, burnoutpreventie en multi-methodische maatschappelijk werk alsmede individuele coaching. Voor de School voor Organizing verzorgt hij een module over verlieservaringen in relatie tot organizing, ‘Verlieskunde – emotioneel orde op zaken stellen’.

Herman de Mönnink

Herman de Mönnink

Judith Bolder (1969) is professional organizer en trainer voor de zakelijke markt. Ze heeft een achtergrond in officemanagement en communicatie en richt zich met haar bedrijf Judith Bolder Organiseert op het (digitaal) organiseren van operationele en persoonlijke werkprocessen. Daarnaast werkt ze als freelance projectcoördinator. Judith is mentor voor de Opleiding tot Interne Business Organizer en geeft daar ook de workshops Wijzer met mail en Tools en technieken.

Judith Bolder

Judith Bolder

Martine Floor-Bron (1969) is communicatietrainer en business organizer. Ze traint, adviseert & coacht ondernemers en hun medewerkers in het MKB op de thema’s timemanagement, communicatie en leiderschap via haar bedrijf MBee. Martine is een gedreven trainer: enthousiast, praktisch en to-the-point. Bij de Opleiding tot Interne Business Organizer verzorgt ze het onderdeel Timemanagement op de werkplek en Workshop ontwerpen, twee hoog gewaardeerde onderdelen.

Martine Floor-Bron

Martine Floor-Bron