Ine-LammersTrainer: Ine Lamers

Deze training richt zich op mensen die zelfstandig functioneren en daarbij een aantal extra hobbels moeten overwinnen. Jouw taak als PO is hen te helpen het leven wat gemakkelijker te maken.

Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) – of een vermoeden daarvan- zijn vaak nauwkeurig, doen punctueel wat ze beloofd hebben en houden van duidelijkheid. Dit zijn waardevolle eigenschappen. Tegelijkertijd kunnen zij ook flink last hebben van het autisme. Want wat als taken niet zo duidelijk zijn, of als er zoveel details zijn dat het hoofd overloopt? Door hun andere manier van informatieverwerking zijn alledaagse, praktische zaken soms lastig te regelen en vraagt communicatie extra inspanning. Dan is er behoefte aan structuur, vaste routines en ondersteuning. Mensen met autisme doen regelmatig een beroep op professionele hulp bij het organiseren van hun leven. Maar wat vraagt dat van jou?

Tijdens deze trainingsdag gaan we in op het professioneel organiseren met deze ‘anders georganiseerden’, zowel in de particuliere als in de zakelijke markt. Door samen te oefenen met verschillende casussen verdiep je je kennis en je vaardigheden. Je maakt kennis met de manier waarop mensen met autisme (met een normale of hoge intelligentie) de wereld ervaren en welke problemen zij tegen komen bij het organiseren van hun leven. Je ontdekt hoe je in je communicatie en benadering kunt aansluiten bij de specifieke behoeften van je klant met autisme. En je leert welke methoden je kunt inzetten in het organizing proces om het functioneren van je klant thuis en op het werk te helpen verbeteren. Zo kun je deze leuke, uitdagende en diverse klantengroep, die je in alle niches tegen kunt komen, goed helpen.

Opleidingsdoelen ‘Anders georganiseerd met ASS’

  • de belangrijkste uitdagingen van volwassenen met autisme in het dagelijks leven benoemen en dit herleiden tot het verschil in informatieverwerking;
  • een begeleidingsplan opstellen en uitvoeren, rekening houdend met je eigen expertise en grenzen als professional organizer en als mens;
  • door jouw manier van communiceren en inzet van juiste werkvormen voldoen aan de behoeften van de cliënt;
  • indien nodig en in overleg met je klant constructieve contacten leggen met betrokken personen, relaties en/of (andere) hulpverleners.

Verplichte literatuur

Meer rust en minder stress bij autisme. Een praktisch stappenplan voor volwassenen met ASS.
Hogrefe Uitgevers BV, 2014. Prijs € 25,00. Aantal pagina’s 175.

Kosten ‘Anders georganiseerd met ASS’
De kosten voor deze training bedragen € 395,- (vrijgesteld van btw). Dit is inclusief lunch en digitale reader, het bijbehorende boek schaf je zelf aan.

Datum en tijd:
21/05/2021: 09:30 - 17:00

Locatie:
Volksuniversiteit Utrecht
Nieuwegracht 41
3512 LE Utrecht


Kosten:
€ 395,- (btw-vrij). Literatuur schaf je zelf aan.


Literatuur:
Meer rust en minder stress bij autisme, Hogrefe uitgevers BV